نماهنگ «دل آرام»


سخنران: علی اکبر رائفی پور
خواننده: حامد زمانی


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • آیا به پیامدهای بزرگ ترین ظلم که در حق خداوند یکتا روا می داریم اندیشیده ایم؟؟؟!!!
  ---
  هیچ ظلمی بزرگ تر از این در حق یگانه خداوند توانا و دانای مطلق جهان هستی نیست که بشر میلیونها آثار و نشانه های مؤکد و اثبات پذیر لطف و عظمت بی کران ذات اقدس احدیت او را لحظه به لحظه در وجود محسوس و ملموس و آشکار خویش و در وجود محسوس و ملموس و آشکار محیط پیرامون خود و در وجود محسوس و ملموس و آشکار جهان هستی محیط به خود با چشمان مسلح خویش با عین الیقین پیوسته ببیند و بندگان وفات یافته ی محدود به زمان و مکان و محدود به همه ی ناتوانیها ونیازها را که درستی نسبت دادن هیچ اثر محسوس و ملموس و آشکار به آنان را پس از فوت نمی تواند به اثبات برساند با یگانه ذات اقدس او در ایجاد این لطف و عظمت بی کران سهیم بداند و بر این گونه سهیم سازی فرضی نادیده ای که در ذهن ناقص خود ایجاد کرده است اصرار ورزد و با خیال راحت هیچ بیم و هراسی را از خشم خانمان بر افکن خداوند به خود راه ندهد.
  خداوند همه ی جهان هستی با عظمت بی مانند را از آن خود دارد ولی هیچ آفریده ای هیچ چیز را از آن خود ندارد ، چنانکه آفریده اذن ملکیت و تصرف مطلق همیشگی در هیچ چیز را نیز در اختیار خود ندارد.

 • آیا به پیامدهای بزرگ ترین ظلم که در حق خداوند یکتا روا می داریم اندیشیده ایم؟؟؟!!!
  ---
  هیچ ظلمی بزرگ تر از این در حق یگانه خداوند توانا و دانای مطلق جهان هستی نیست که بشر میلیونها آثار و نشانه های مؤکد و اثبات پذیر لطف و عظمت بی کران ذات اقدس احدیت او را لحظه به لحظه در وجود محسوس و ملموس و آشکار خویش و در وجود محسوس و ملموس و آشکار محیط پیرامون خود و در وجود محسوس و ملموس و آشکار جهان هستی محیط به خود با چشمان مسلح خویش با عین الیقین پیوسته ببیند و بندگان وفات یافته ی محدود به زمان و مکان و محدود به همه ی ناتوانیها ونیازها را که درستی نسبت دادن هیچ اثر محسوس و ملموس و آشکار به آنان را پس از فوت نمی تواند به اثبات برساند با یگانه ذات اقدس او در ایجاد این لطف و عظمت بی کران سهیم بداند و بر این گونه سهیم سازی فرضی نادیده ای که در ذهن ناقص خود ایجاد کرده است اصرار ورزد و با خیال راحت هیچ بیم و هراسی را از خشم خانمان بر افکن خداوند به خود راه ندهد.
  خداوند همه ی جهان هستی با عظمت بی مانند را از آن خود دارد ولی هیچ آفریده ای هیچ چیز را از آن خود ندارد ، چنانکه آفریده اذن ملکیت و تصرف مطلق همیشگی در هیچ چیز را نیز در اختیار خود ندارد.