گفتگوی طنز نقطه چین درباره مفهوم بازار بورس


تو بازار بورس چیکار میکنن!؟


+ 
16

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر