گرگ درنده نمیشه وقتی گوسفند، گوسفند نباشه!!


کدام کشور تنها 16 سال درگیر جنگ نبوده؟!!!


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • .

 • نکته:

  گویا زمان نقاب افکنی از چهره امپراطوری زیر پوستی و بزرگی در راهه!

  آشوب های مطالبه گرانه در امریکا که پیرو شکست های پی در پی اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی و غیره این روزها اخبار داغ رسانه هاست حاکی از اتمام تاریخ مصرف این کشور در نقش مترسک گنده (گنده لات) مستبد و هژمون حاکم جهانی است!!!

  حال باید دید آیا نفس کشیدن های آرام و بی صدای امپراطوری پروس جرات غریدن به خود میگیره؟

  جسته و گریخته در قالب گوشه و ادعا حرف هایی از دهان نمایشگران سیاست در آلمان و اتحادیه اروپا و کمی قبل از آن از روسیه شنیده شده...

  داعیه داران قدرت و البته مدعیان جوانمردی!!!!!!!!!!!!! با اقتصادی قدرتمند و اوضاعی آرام و رفتاری مثلا معقول و اخلاقی!!!

  انتقال قدرت عبارت ناکارآمدی است... این مصداق دور ریزی اعتبار بی هویتی چون امریکا در قواره نقاب بودنش است...

  شاید هم که جنگ زرگری دیگری راه افتد و اینبار نقاب دیگری در قامت کره شمالی مدعی میدان قدرت و هژمون جهانی ، سپر بلای ظالمانه اتحادیه اروپا به رهبری آلمان موافق روسیه شود ... حکم اون زنازاده آلمان انگلیس یعنی اسرائیل هم که پیشتر پیدا شده بود... با تاریخ انقضای کمتر از ۲۵ سال دیگر ...

  رسما سر کاریم

  جنگ هفتادو دو ملت همه را عذر بنه
  چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند¡