آمریکای زیبا-15 | حکمی برای جنین


مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.


+ 
12

- 
1
ارسال در 1399/3/22 ساعت 14:45 2020-6-11 14:45:44
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر