مسیر انحرافی


براساس بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر