قرارداد ننگین ایران و چین!!؟


در مورد این قرارداد چه میدانید؟!


+ 
19

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر