هرچی فیلم وسترن دیدی بریز دور!


مادربرزرگی که بخاطر فراموشی و بیماری آلزایمر و اثر نکردن قرص هایش میخواهد به زور در ایام کرونا از منزل خارج شود و پسر و نوه اش قصد جلوگیری از خروج وی را دارند...


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر