تعرض به زنان در مجلس آمریکا!


یکی از نمایندگان زن آمریکا میگه به من در راهروهای مجلس متلک انداخته و مرا «فاحشه‌ی عوضی» خطاب کردند! این حرف جدیدی نیست، چرا که مثل اینو در مترو و خیابون و رستوران هم از مردان دیگه شنیدم.


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر