طلا و مهریه ضامن خوشبختیه؟!


نه خرید طلای کم کسی رو بدبخت کرده نه تعیین مهریه زیاد کسی رو خوشبخت کرده خوشبختی خریدنی نیست ساختنیه! بزرگترای عزیز وسط اینهمه گرفتاری برای بچه هاتون مشکل نتراشید!


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر