شکست فاحش و افتضاح آمریکا در تصویب قطعنامه


بخشی از خطبه های نمازجمعه 31مردادماه 99 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره شکست فاحش و افتضاح آمریکا در تصویب قطعنامه
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر