تیزر سخنان «بهروز محبی نجم آبادی» در سیزدهمین نشست اقتصادی بازارنیوز


سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های اقتصادی بازارنیوز، با موضوع "شفافیت بودجه" با حضور بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه برگزار گردید.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر