چرا کارشناس منو تو مورد ضرب و شتم واقع شد؟


زمانیکه فربد طلایی علیه جنایتهای حزب تروریستی دموکرات کردستان دست به افشاگری زد!
هیمن سیدی، عضو حزب تجزیه طلب کردستان که تحمل افشاگری های دیگر کارشناس من و تو را نداشت بین برنامه به او حمله میکند و کار را به ضرب و شتم و حبس چند ساعته فربد طلایی در شبکه من و تو می رساند.


+ 
20

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)