چرا #حجاب برای خانم ها سختگیرانه تر از آقایان است؟


چرا حد پوشش خانم ها و آقایان باید متفاوت باشد؟

#دکتر_غلامی


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر