نقشه ترور امام خامنه‌ای در آسمان


نقشه ترور امام خامنه‌ای در آسمان در زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر