رائفی پور | اثبات شهادت پیامبر اکرم (ص) قسمت دوم


بررسی موضوع شهادت پیامبر (ص) در منابع اهل سنت و شیعه


+ 
20

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • من هم با رائفی پور موافقم که گفت محمد رسول الله بدست امیرالمونین ( ع ) امام اول شیعیان بطرز فجیعی بقتل رسید .

 • چرا معارف قرآنی اصیل و اصول عقلی در آموزش و تبلیغ دین و مذهب در کشور ما جایگاهی ندارند؟
  ---
  متاسفانه اکثریت مردم ما بویژه دین شناسان و واعظان و سایر منبریان و مداحان و شاعران و نویسندگان در زمینه ی مسایل اعتقادات منسوب به دین مذهب با علم گریزی ؛ عادت کرده اند با نادیده گرفتن معارف قرآنی و اصول استدلال علمی عقلی با تکیه به سنتهای آبا و اجدادی و احادیث و روایاتی که با ملاکها و معیارهای عقلی سنجیده نشده اند و غالبا در آنها با معارف قرآنی و عقلی تضاد آشکار دیده می شود بی هیچ ضابطه ی قرآنی و عقلی تحت تاثیر حب و بغض نفسانی با دست آویز قرار دادن انبوهی از من در آوردیها و خرافات غیر قابل اثبات که محصول دانش ناچیز و نسنجیده ی بشر اند سخن بگویند و با چنین سخنی این ارزشهای الهی را لوث و بدنام و گمراه کننده سازند و حرمت و حیثیت این ارزشها را بشکنند.
  رواج سکوت و مدارا یا تشویق مرجعیتهای متولی آموزش و تبلیغ دین و مذهب مانند حوزه های علمیه دینی و مذهبی و دانشمندان نخبه ی دین شناسی و مذهب شناسی معروف به مراجع عظام بر رویه فوق در زمینه ی سخن تهی از هر ضابطه و ملاک و معیار قرآنی و عقلی ؛ چنین رویه ی دین زدا و گمراه کننده ای را بی هیچ پایگاه علمی در زمینه ی آموزش و تبلیغ دین ومذهب به اصل تبدیل کرده و بجای ایجاد جاذبه برای دین و مذهب سبب بدنامی و منفوریت دین و مذهب شده است .
  رواج بی ضابطه ی رویه ی غیر علمی مذکور آموزش و تبلیغ دین و مذهب در سایه ی حکومتی که بنام دین و مذهب کشور را مدیریت می کند و خود داری قوای سه گانه ی حاکم بر کشور از قانون مند و ضابطه مند کردن قرآنی و عقلی آموزش دین و مذهب هیچ توجیه علمی و اصولی ندارد و دینی و مذهبی بودن حکومت را زیر سئوال می برد.
  فاجعه بار ترین پیامد شوم و دین زدای رواج چنین رویه ای قرآن ستیز و خرد گریز در آموزش دین و مذهب این است که این رویه زمینه را ، برای دخالت دین فروشان و مذهب فروشان خرافه گستر سود جو در دین و مذهب و برای تفرقه و فتنه افکنی و دسیسه چینی دشمنان ارزشهای الهی علیه امت اسلامی ، فراخ باز می گذارد.
  حکومت اسلامی ایران باید با ضابطه مند و قانون مند ساختن قرآنی و عقلی آموزش دین و مذهب و نهادینه کردن علمی ارزیابی و نقل احادیث و روایاتی که به پیامبر و اهل بیت مطهر آن حضرت نسبت داده می شوند و با مبارزه ی علمی بی آمان علیه انبوه من در آوردیها و خرافاتی که بنام دین و مذهب ترویج می شوند ؛ اصالت انتساب خود به تنها جوهر و اصل وجود خود که دین قرآنی خداوند و مکتب توحیدی مذهب تشیع علوی است و همچنان وفاداری خویش به این ارزشها را با کمک معارف اعتقادی قرآن و نهج البلاغه و صحیفه ی سجادیه و اصول متین استدلال عقلی در محضر خداوند و مردم خود و جهان اسلام به اثبات برساند.

 • سرکردگان مزدور تشیع لندنی چه ها که با دین و مذهب که نکرده اند؟؟؟!!!
  ---
  از زمانی که سرکردگان دین فروش تشیع لندنی مزدور صهیونیسم و استکبار معارف قرآن را با انگهای عمری و خوارج و اموی و یزیدی و وهابی در میان ما شیعیان بیگانه کردند از آن وقت این دین فروشان از خدا بی خبر هر من در آوردی و خرافه ی ضد قرآن و عقل را که خواستند بنام دین و مذهب به ذهن ما که به اصول معارف قرآنی و عقلی دین داری و مذهب داری آگاه نیست تزریق کردند و با باز کردن راه گمراهی به روی ما دین خدا و مذهب توحیدی تشیع علوی را از ما گرفتند و نابود کردند و با ترفندهای دغل بازانه ی خود با کمک جعل و تزویر بنام اهل بیت مظلوم پیامبر تشخیص سره از ناسره ی اعتقادات منسوب به دین و مذهب را نا ممکن ساختند.

 • مهم ترین وظیفه ی پیامبران و حکومتهای منتسب به دین الهی چیست؟
  ---
  دین ؛ روح و مهم ترین عنصر پیامبری از جانب خداوند و راز ونهاد اصلی وجود و حیات و رشد و بقاو پیشرفت هر حکومتی است که خود را به دین خداوند منتسب معرفی می کند.
  بنا بر اصل غیر قابل انکار فوق و برای اثبات صداقت و جدیت حکومت دینی در ادعای انتساب خود به دین باید تمام اقدامهای مدیریتی چنین حکومتی با اصول ثابت تردید ناپذیر دینی در منابع خدشه ناپذیر دین ؛ دقیق و بی شبهه سازمان دهی و برنامه ریزی و اجرا شوند.
  خداواند یکتا داناو حکیم مطلق جهان هستی تعیین اصول ثابت دین از جمله اسلام را که آخرین دین الهی است در وحیی که خود به پیامبران ابلاغ نموده به خود منحصر ساخته است.
  اصول ثابت دین الهی در احکام و اعتقادات وحیانی این دین تجلی می یابند و بنا براین خداوند در قرآن به پیامبر اسلام تاکید کرده در ابلاغ و آموزش و اجرای دین از اصول ثابت وحیانی مذکور فراتر نرود.
  حقایق مذکور فوق بر پیامبران و هر حکومتی که خود را منتسب به دین الهی معرفی می کنند چه با حکم وحی اصیل و بی خدشه ی الهی چه با حکم عقل ایجاب می کنند مصون نگه داشتن اصول ثابت مذکور در تبلیغ و آموزش و اجرا از تحریف و کج روی و از دست برد بشر نخستین و مهم ترین وظیفه ی پیامبران و حکومتهای منتسب به دین باشد تا بتوانند اصالت و صداقت انتساب خود به دین وحیانی خداوند را بی هیچ گونه شبهه و تردید و وفا داری خود به این دین را به اثبات برسانند.
  ناکامی در انجام مهم ترین وظیفه ی مذکور ادعای انتساب به دین وحیانی خداوند را مخدوش و ادامه ی این ناکامی سر انجام چنین ادعایی را باطل می سازد.