بازخوانی یک ترور بیولوژیک


محققان آمریکایی در سال 2016 از قتلی مرموز در قرون وسطی رمزگشایی کردند.
بازخوانی و بررسی سوء قصد به یک نجیب زاده، با نقشآفرینی امپراطور بیزانس، خلیفۀ مسلمانان و همسر مقتول
ترور حسن بن علی با مرکوری کلراید
فصلنامۀ رسمی آکادمی علوم پزشکی انگلیس BAFS مشهور به مدیسن سانس اند لو، مجلۀ برجستۀ علمی پژوهشی در حوزۀ پزشکی قانونی، اقدام به بررسی یکی از دردناکترین ترورهای بیولوژیکی در دل تاریخ کرده است.
نویسندگان این مقاله از مراکز علمی و دانشگاههای مختلف ايالات متحدۀ آمریکا سعی کردهاند در این نوشتار به نحوۀ ترور نوۀ پیامبر اسلام، امام حسن بن علی(ع) بپردازند.


+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر