روایت ترور شهید فخری زاده از زبان همسرش


روایت دست اول از صحنه حادثه تروریستی اخیر به نقل از زبان همسر شهید فخری‌زاده

از گلوله هایی که از بدن محافظ عبور کرده و به بدن شهید فخری زاده اصابت می کند تا نگرانی ایشان درباره جان محافظانش در لحظات آخر عمرش
بخشی از اظهارات "شهره پیرانی" همسر شهید هسته‌ای رضایی‌نژاد، درباره روایت ماجرای ترور شهید فخری‌زاده


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر