نکوهش عالمان بی بصیرت (بلعم باعوراهای زمان)


بخشی از خطبه های نمازجمعه 28 آذرماه 99 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره نکوهش عالمان بی بصیرت (بلعم باعوراهای زمان)
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر