مجموعه سخنرانی مقام عرشی حضرت زهرا (س) - قسمت 17


پیشگوئی‌های نوستراداموس در چهارصد سال قبل ؛
درمورد حادثه‌ی انقلاب اسلامی
و درپی آن، حکومت آخرین فرزند پیغمبر اسلام ...
واکنش ابرقدرتها به این پیشگویی چه بود؟

ادامه قسمت ها در لینک زیر

https://www.roshangari.ir/group/65886-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%B4%DB%8C%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر