نقد قرآن دکتر سها(قسمت سوم)/ استاد پورآقایی


ادعای خنده دار قرآن و دعوت به مبارزه ای که مطرح کرده است و حال آنکه اولا اگر کسی بخواهد مثل قرآن بیاورد مرتد اعلام می شود و ثانیا بسیاری از نویسندگان و شاعران ایران و جهان بودند که بهتر از قرآن آورده اند،پس قرآن کلام خود محمد است نه خدای جهان!!!

سلسله مباحث نقد و بررسی *کتاب نقد قرآن* نوشته دکتر سها.


+ 
3

- 
0
ارسال در 1399/10/23 ساعت 12:43 2021-1-12 12:43:03
داود
توسط داود


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 99/10/25 ساعت 12:56

  اصرار ورزی بر پیروی از کج رویها چه سر انجامی دارد؟
  ---
  عقل بشر حکم می کند بقا و دوام بهره وری سالم از هر داشته ای اعم از مادی و معنوی ؛ پیروی آگاهانه و دقیق از دستور العملهای علمی آشکار اثبات پذیر و انکار ناپذیر تعیین شده ی توسط آفرینندگان آن داشته و خود داری از توجه به توصیه های جاهلان و نا آگاهان نسبت به چگونگی بهروری از هر داشته است.
  ضرورت آگاهی به دستور العملهای اصیل آفریننده ی هر داشته واجرای دقیق آگاهانه و بی تحریف این دستور العملها شرط اول بهره وری سالم از آن داشته است.
  عقل حکم می کند که پذیرش و تحمل تاوان مسئولیت هر سرپیچی یا بی توجهی و بی تفاوتی به این دستور العملها بتناسب هر زیان و آسیبی که به بار می آید بعهده ی مسئولیت گریزان است.
  دین و مذهب بعنوان تنها سازمان دهندگان زندگی مادی و معنوی بشر از جانب خداوند مهم ترین داشته ی معنوی بشر اند که از پیروی بالا ترین در صد جمعیت جوامع بشری برخوردار اند.
  بی تردید تنها خداوند حکیم و دانای مطلق با آگاهی کامل بی نقص خود به همه ی کلیات و جزئیات تامین و تضمین نیازهای بقا ودوام سلامت زندگی آفریده های خود حق منحصر به خود را دارد که برنامه و دستور العملها واصول چگونگی زندگی سالم بشر را که تکامل یافته ترین آفریده او است در دین و مذهب تعیین کند.
  پیامبران که خداوند زمینه ی دست رسی آنان به وحی الهی را منحصر به آنان ساخته است از راه فرشته ی ناقل وحی تنها دریافت کنندگان امین دستور العملهای وحی الهی اصیل بی خدشه و تحریف نیافته ی برنامه های الهی چگونگی تامین و تضمین زندگی سالم برای بشر در دین و مذهب هستند.
  پیامبران به دستور وحی خداوند به پیروی و نقل بی کاستی و بی فزونی ابلاغ دستور العملهای خداوند به بشر مکلف گردیده اند.
  پیامبران که از جانب خداوند به همه ی کلیات و جزئیات دستور العملهای برنامه ی سالم زندگی سالم بشر آگاه می شوند با مدد الهی تنها عامل تفسیر و تشریح بی خدشه ی جزئیات این دستور العملها به بشر بنام دین و مذهب هستد.
  شرط شناخت درستی و بی خدشگی تفسیر و تشریح دستور العملهای وحی الهی دین و مذهب هماهنگی و انسجام این تفسیر و تشریح با کلیات این دستور العملها است.
  اگر در هر تفسیر و تشریحی از دستور العملهای وحی الهی بنام دین و مذهب این هماهنگی و انسجام مشاهده نگردد یا در آن تضاد و تعارض با وحی الهی بی خدشه ی دیده شود بی تردید این تفسیر و تشریح جعل و دروغ و باطل است و به معصوم که آگاهانه ناقل وحی است هیچ ربطی ندارد .
  چنین تفسیر و تشریحی ساخته و پرداخته ی جاهلانه یا عامدانه ی دانش ناچیز ذهن کم ظرفیت بشر غیر معصوم است و بنا به هشدارهای آشکار آخرین وحی اصیل الهی یعنی قرآن کریم ؛ هیج ارزش دینی و مذهبی ندارد.
  پیروی از چنین تفسیر و تشریح متضاد با وحی الهی ؛ گناه کبیره است ؛ زیرا با وجود تمام احکام و اعتقادات دین خداوند در دنیا در اختیار همگان در آخرین وحی الهی در قرآن ؛ در قیامت چنین پیروی آکنده از خطا حتما مجازات الهی نابخشودنی خواهد داشت.

 • مهمان 99/10/25 ساعت 00:22

  تخریب و بد نام کردن نظام اسلامی را چه طرفهایی مدیریت می کنند؟
  ---
  پیروی از خرافه پرستان سرسخت مشرک قریش زمان آغاز ظهور اسلام و بعثت پیامبر اکرم (ص) در اصرار و پا فشاری بر ترویج هر چه ضد قرآن و عقل است برای بدنام و منفور سازی خاندان و عترت مطهره پیامبر و منفور ساختن دین خدا و مذهب اهل بیت مظلوم آن حضرت با دست آویز قرار دادن هرچه جعل و تزویر بی پایه تحت نام سنت پیامبر و اهل بیت در زمان حاضر بویژه در رسانه های همگانی از جمله صدا و سیمای ملی که با مجوز دولت ج.ا.ا رسانه گردانی می کنند بگونه ای بهت بر انگیز و بی حساب و گتاب و با نهایت بی بند و باری در تضاد با محکمات قرآن و اصول استدلال عقلی زیر نظر متولیان امر در وزارت ارشاد افزایش یافته است وبی داد می کند و برای بدنام کردن نظام اسلامی ابزار کار آمدی در دست دشمنان قرار گرفته است.