آیا کرونا یکی از علائم ظهور است؟


قبل ظهور مرگ سرخ و سفید میاد
بعضی ها مرگ سرخ رو جنگ میدونن و مرگ سفید رو کرونا ؛ آیا این درست است؟


+ 
15

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر