تخریب چهره های انقلابی در شبکه نمایش خانگی


در این قسمت از این سریال سعی شده تا فرد انقلابی را یک فرد نادان جلوه دهند
البته هر چند که آدرس اشتباهی هم به کشورهای غربی میدهند که ایران به طور مخفیانه در حال تولید کیک زرد بوده است


+ 
23

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر