آشنایی با تندخوانی در ۴۵ ثانیه


آموزش تندخوانی و تکنیکهای خواندن سریع
بهبود تمرکز و افزایش سرعت چشمی

در کتاب تندخوانی
جهت تهیه این کتاب به ۰۹۳۸۷۲۶۱۸۹۷ پیام دهید


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر