کربلایی حسین طاهری | علی جان تموم شد دیگه اون نگاها


زمینه | علی جان تموم شد دیگه اون نگاها
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت مـاه ۱۴۰۰
۱۹ رمضان الــــکـــریـــــم ۱۴۴۲

مداح : کربلایی حسین طاهری


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • محرم وصفر است که اسلام را زنده نگهداشته است.

 • بشر با اصول رفتار شناسی قرآن چه میانه ای دارد؟
  ---
  رفتار شناسی یکی از شناختهای فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآن کریم است که خداوند با تشریح اصول تحریف ناپذیر آن در آیات محکم و مفصل این کتاب آسمانی با زبان رسا و گویا و سرشت نشین و خرد پذیر و قابل درک و اثبات ؛ بشر را به چگونگی دین داری و مذهب داری سالم خدا پسندانه و چگونگی سازماندهی سالم همه ی نیازهای زندگی برای تمام زمانهاهدایت کرده است.
  چنانچه بشر با دیدی عالمانه در آیات محکم و مفصل رفتار شناسی قرآنی که در سر تا سر قرآن پراکنده اند بنگرد با سرشت خود بگونه ای انکار ناپذیر در خواهد یافت که با تامل و تدبر در اصول الهی رفتار شناسی قرآنی که از علم بی کران خداوند به تمام کلیات و جزئیات حقایق جهان هستی برخاسته اند می تواند روش دین داری و مذهب داری سالم و بی خدشه و روشهای تعاملی رسیدگی سالم به نیازهای زندگی را بی نقص در این اصول پیدا کند.
  بی تردید این مسئولیت تمام مراجع دین شناسی و تمام مراکز متولی آموزش و تبلیغ دین است که همه ی آیات رفتار شناسی قرآنی را بصورت موضوعی گرد آوری و سازماندهی کنند و هماهنگ با اصول کلی فرهنگ مکتب قرآن به تشریح این اصول انسان ساز حیات بخش و سعادت آفرین بپردازند.
  نیاز مبرم تمام جوامع بشری است که مجموعه هایی از تشریح این اصول الهی را برای همه ی سطوح دانش جهت بهره وری در همه ی مراکز آموزشی و تبلیغی با کمک رسانه های همگانی در اختیار بشر که تشنه ی علم و معرفت و زندگی سالم است قرار دهند.
  این مجموعه های علمی قرآنی وعقلی بی تردید می توانند اکثریت جوامع بشری را از گرفتار شدن در دام انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با قرآن و عقل ، که تمام جهان را فرا گرفته اند ، مصون سازند.

 • نظر مراجع دین شناسی نسبت به شکستن حرمت خداوند و قرآن چیست؟؟؟!!!
  ---
  آیا نزد کار گزاران بولتن نیوز و برخی رسانه های مشابه همگانی مانند پایگاه های رسانه ای صدا و سیما و الف و تابناک و مهر و و ایسنا و ارنا و ... حرمت آن اکثریتی از بشر که در رفتارهاو گفتارهای دینی و مذهبی ساخته و پرداخته ی اندیشه های ضد قرآن و ضد عقل ذهن خود ؛ از بندگان مقرب خداوند در ویژگیهای منحصر به یگانه ذات اقدس او رقیب تراشی و رقیب سازی می کند و به نویدها و هشدارها و حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای فرهنگ دین داری الهی قرآنی دهان کجی می نماید و این ارزشهای الهی را با اصرار بر پیروی از انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با محکمات مفصل آشکار قرآن و متعارض با اصول استدلال عقلی زیر پا می گذارد ؛ از حرمت خداوند جهان آفرینش ، والعیاذ بالله ، برتر و والا تر است؟؟؟!!!
  رویه ای که پایگاه بولتن نیوز و برخی رسانه های همگانی مشابه در کشور اسلامی ما، در حذف و نابود سازی روشنگریهای قرآنی و عقلی که در دفاع از دین خدا و قرآن و از مکتب توحیدی تشیع علوی نهج البلاغه ای به این پایگاه ها ارسال می گردند ، پیشه ی همیشگی خود قرار داده اند ثابت می کند اگر در توان این پایگاه ها بود بیشتر آیات محکم و مفصل قرآن را که رقیب تراشان برای خداوند را آماج حملات خود قرار داده اند ؛ با ادعای دفاع از حرمت این مشرکان بالفعل جاهل و مغرض و منفعت طلب حذف می کردند و دور می انداختند!!!
  سکوت اکثریت مراجع دین شناسی در مقابل هتاکیهای دین زدای این اکثریت که علیه خدا و محکمات قرآن و علیه مذهب توحیدی تشیع علوی در بیشتر رسانه های همگانی و در بیشتر محافل دینی و مذهبی در کشور اسلامی ما انجام می گیرند ؛ چه توجیه شرعی و قانونی و عقلی نجات دهنده ای در محضر خداوند حساب گر حساب رس خواهد داشت؟؟؟!!!
  بی بند و باری در من در آوردی پروری و خرافه گستری و تکیه به جعلیات منسوب به دین و مذهب بقدری در کشور ما رواج یافته که در رسانه های همگانی و بر زبان عده ای دین شناس با نهایت جرئت و جسارت و بی پروایی متضاد با اصول علمی ، بعنوان اصل در مذهب تشیع مطرح می گرند.
  مظاهر آشکار رایج این بی بند و باری در زمینه ی دین و مذهب نزد اکثریت عالم و جاهل و در رسانه های همگانی همیشه دست آویزی در اختیار دشمنان و بی دینان و لامذهبان قرار گرفته است که بوسیله آن پیوسته به بدنام کردن دین ومذهب و پبامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت و هتاکی علیه ارزشهای الهی پرداخته می شود.

 • نظر مراجع دین شناسی نسبت به شکستن حرمت خداوند و قرآن چیست؟؟؟!!!
  ---
  آیا نزد کار گزاران بولتن نیوز و برخی رسانه های مشابه همگانی مانند پایگاه های رسانه ای صدا و سیما و الف و تابناک و مهر و و ایسنا و ارنا و ... حرمت آن اکثریتی از بشر که در رفتارهاو گفتارهای دینی و مذهبی ساخته و پرداخته ی اندیشه های ضد قرآن و ضد عقل ذهن خود ؛ از بندگان مقرب خداوند در ویژگیهای منحصر به یگانه ذات اقدس او رقیب تراشی و رقیب سازی می کند و به نویدها و هشدارها و حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای فرهنگ دین داری الهی قرآنی دهان کجی می نماید و این ارزشهای الهی را با اصرار بر پیروی از انبوه من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با محکمات مفصل آشکار قرآن و متعارض با اصول استدلال عقلی زیر پا می گذارد ؛ از حرمت خداوند جهان آفرینش ، والعیاذ بالله ، برتر و والا تر است؟؟؟!!!
  رویه ای که پایگاه بولتن نیوز و برخی رسانه های همگانی مشابه در کشور اسلامی ما، در حذف و نابود سازی روشنگریهای قرآنی و عقلی که در دفاع از دین خدا و قرآن و از مکتب توحیدی تشیع علوی نهج البلاغه ای به این پایگاه ها ارسال می گردند ، پیشه ی همیشگی خود قرار داده اند ثابت می کند اگر در توان این پایگاه ها بود بیشتر آیات محکم و مفصل قرآن را که رقیب تراشان برای خداوند را آماج حملات خود قرار داده اند ؛ با ادعای دفاع از حرمت این مشرکان بالفعل جاهل و مغرض و منفعت طلب حذف می کردند و دور می انداختند!!!
  سکوت اکثریت مراجع دین شناسی در مقابل هتاکیهای دین زدای این اکثریت که علیه خدا و محکمات قرآن و علیه مذهب توحیدی تشیع علوی در بیشتر رسانه های همگانی و در بیشتر محافل دینی و مذهبی در کشور اسلامی ما انجام می گیرند ؛ چه توجیه شرعی و قانونی و عقلی نجات دهنده ای در محضر خداوند حساب گر حساب رس خواهد داشت؟؟؟!!!
  بی بند و باری در من در آوردی پروری و خرافه گستری و تکیه به جعلیات منسوب به دین و مذهب بقدری در کشور ما رواج یافته که در رسانه های همگانی و بر زبان عده ای دین شناس با نهایت جرئت و جسارت و بی پروایی متضاد با اصول علمی ، بعنوان اصل در مذهب تشیع مطرح می گرند.
  مظاهر آشکار رایج این بی بند و باری در زمینه ی دین و مذهب نزد اکثریت عالم و جاهل و در رسانه های همگانی همیشه دست آویزی در اختیار دشمنان و بی دینان و لامذهبان قرار گرفته است که بوسیله آن پیوسته به بدنام کردن دین ومذهب و پبامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت و هتاکی علیه ارزشهای الهی پرداخته می شود.