سکوت مرگبار علماء باعث این وضع جامعه شده!!!| پورآقایی


چرا صدایی از سوی علماء بلند نمی شود؟
چرا مراجع تقلید عمار گونه وارد میدان نمی شوند؟
تا کی باید رهبری به همه چیز واکنش نشان بدهد؟!
چرا واقعا؟


+ 
46

- 
1
ارسال در 1400/2/13 ساعت 14:25 2021-5-3 14:25:40
داود
توسط داود


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)