بچه پایین باخت نمیده...


ویدئولوژی: بعد از شخم خوردن اسرائیل با موشک های فلسطینی، سران اسرائیل ادعا کردن موشک های ایرانی دست مقاومت فلسطینه و بازم داستان تهدید های همیشگی...
یه عده میگن باید جلوی جنگ رو گرفت و همه جیو با گفت و گو حل کرد...
از مردم پرسیدیم نظرشون چیه اگر بهمون حمله شد، ما واکنش نشون ندیم؟؟


+ 
24

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • زندگی جنگست جانا بهرجنگ آماده شو888 نیست هنگام تامل بی‌درنگ آماده شو

  در ره ناموس ملک وملت وخویش و تبار888 بنشاط شیر و با عزم پلنگ آماده شو

  بهرکام دوستان و بهر طبع دشمنان888در مقام خویش‌، چون شهد و شرنگ آماده شو

  همچو شیر سخت دندان یا عقاب تیز چنگ888تا مراد خویش را آری به چنگ‌، آماده شو

  علم یکتا گوهر است وکاهلی کام نهنگ888تا برای این گوهر ازکام نهنگ آماده شو

  خشم و شهوت پالهنگ گردن آزادگیست888 تا زگردن بفکنی این پالهنگ آماده شو

  پاکدامن باش و ایمن‌، ورنه با سرکوب دهر888 چون قمیص شوخگن بهر گدنگ آماده شو

  نیست ممکن یاس کشور بی کتاب و بی‌تفنگ888 بهر کشور با کتاب و با تفنگ آماده شو  ساز چوگانی ز رسم مشرق و علم فرنگ888 پس برای بردن گوی از فرنگ آماده شو

 • اگر اسرائلیا نمیترسیدن به دور خودشون دیوار نمکشیدن پس معلومه که میترسن .ضمنا" صدر اسلام هم قلعه درست کرده بودنند که به دست مسلمانان فتح شد وانشالله به همین زودی نیز دیوارهای جدید که بدور خود کشیده اند فروخواهد ریخت ودوباره مسلمانان به قتح دیگری خواهند رسید.صلوات.