دولت همتی ادامه دولت روحانی است!


طبق صحبت های همتی، دولت وی ادامه دولت روحانی است و از همه مسئولین حاضر در دولت روحانی ، در دولت خودش استفاده خواهد کرد!


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر