جهان فهمید رضا جان است شاه مردم ایران، رضا خان نه!


دیانت بر سیاست چیره شد آری
جهان فهمید رضا جان است شاه مردم ایران، رضا خان نه!


+ 
23

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • تصور وجود توان فرا طبیعی نزد پیامبر و امام و امام زاده بحکم قرآن تصور دین زدا است
  ---
  قرآن ضمن تاکید بر ویژگیهای طبیعی بشری پیامبر تنها وظیفه و مسئولیت الهی پیامبر را ابلاغ و آموزش احکام و اعتقادات الهی دین و مذهب که با وحی از خداوند دریافت می کند تعیین کرده است .
  خداوند درقرآن پیامبر را در امور مدیریت نیازهای روز مره ی مردم حتی در جنگ و صلح ضمن دستور به درخواست یاری از خداوند به مشورت با نزدیگان مأمور ساخته است .
  خداوند در قرآن به پیامبر دستور داده است به مردم بگوید او شخصا توان انجام هیچ کار فرا طبیعی و توان دست رسی به نهانهای هیچ چیز از جهان غیب را ندارد و در این زمینه از یک بشر طبیعی فراتر و برتر نیست.
  امامان و امام زادگان و سایر بندگان مؤمن زنده و مرده همه بشر اند و مطابق با حد و مرزهایی که خداوند در پیامبر شناسی فرهنگ اصیل دین داری قرآنی برای ویژگیهای پیامبر تعیین کرده است یقیناهیچ برتری بر پیامبر خدا ندارند.
  امامان و امام زادگان و سایر بندگان مؤمن همگی بعلت بریده بودن از وحی الهی از یک ویژگی بسیار مهم و سرنوشت ساز که اتصال به وحی الهی است محروم اند و به علم خداوند برای شناخت احکام و اعتقادات جدید خارج از قرآن هیچ دست رسی ندارند و بنا بر این هرچه ازاین بزرگان در زمینه احکام و اعتقادات خارج از قرآن و بیگانه با قرآن نقل می شود جعل و دروغ است .
  با دقت و تدبر در اصول قرآنی مذکور چگونه می توان تصور و باور کرد که امامان و امام زادگان و سایر بندگان مؤمن می توانند کارهای فرا طبیعی انجام دهند و چگونه می شود تصور و باور کرد که آنان به جهان غیب دست رسی دارند و می توانند برای دین و مذهب خارج ازقرآن نیز احکام و اعتقادات جدید ابتکار کنند؟؟؟!!!
  خداوند در اصول قرآنی مذکور ضمن تاکید مکرر بر طبیعت بشری پیامبر و بر ناتوانیها و نیازهای بی شمار بشری آن حضرت و بیان این که تنها شغل و مأموریت الهی پیامبر کوشا بودن و استقامت در تبلیغ و بیان احکام و اعتقادات وحی الهی است واین که آن حضرت هیچ حقی ندارد به احکام و اعتقادات وحی الهی از جانب خود بیافزاید یا از این احکام و اعتقادات بکاهد به آن حضرت دستور داده است در کارهای مدیریتی زندگی روز مره ی مردم حتی در صلح و جنگ با توکل به خدا به مشورت با نزدیگان خود بپردازد.
  حال با وجود این حقیقت آشکار که خداوند در آیات محکم و مفصل قرآن تاکید کرده است پیامبر خود هیچ توانی برای انجام کارهای فرا طبیعی و هیچ توان شخصی دست رسی به هیچ چیز از غیب خداوند را ندارد و همچنان تاکید بر این که او از ابتکار احکام و اعتقادات جدبد از جانب خود برای دین و مذهب خارج از قرآن منع شده است ؛ چگونه و با کدام دلیل قطعی انکار ناپذیر از قرآن و عقل می شود تصور و باور کرد و به اثبات رساندامامان و امام زادگان و سایر بندگان مؤمن می توانند برتر از پیامبر احکام و اعتقادات خارج از قرآن ابتکار کنند و از خود در زمان زندگی و پس از مرگ به مردم معجزه و کرامت و سایر کارهای فرا طبیعی را از خود نشان بدهند؟؟؟!!!
  خداوند همه حجتها را در قرآن در زمینه ی اصول مذکور تمام کرده و همه ی دربهای رویکرد بشر به من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با احکام و اعتقادات قرآن را در این زمینه با دلایل قطعی انکار ناپذیر قرآنی و عقلی و با هشدارهای روشنگر رسا و گویای لازم بسته است.
  خداوند یگانه حکیم و دانای مطلق در قرآن نادیده گرفتن این هشدارها راگناه کبیره ی نابخشودنی در حق خود نامیده و سر انجام این گناه کبیره را تباهی و نابودی تمام اعمال نیک مرتکبان این گناه معرفی کرده و مجازات این گناه را گرفتار شدن به بد ترین عذاب دوزخ ؛ برای بشر بگونه ای آشکار و انکار ناپذیر با زبانی گویا و رسا و با توضیح علل عقلی غیر قابل نقض بیان کرده است.
  خداوند حتی به پیامبران خود نسبت به سر انجام احتمال گرفتار شدن آنان به چنین گناهی در آیه 65 سوره زمر و آیاتی دیگر در قرآن سخت هشدار داده است .

 • برخی رسانه ها چگونه به دین فروشان حرام خور خدمت می کنند؟؟؟!!!
  ---
  رسانه ها و مداحان عوام فریبان قهاری هستند که از دین و مذهب با ابزار خرافات و من در آوردیها و جعلیات ضد قرآن و عقل بی هیچ بیم و هراس از خشم خداوند بد ترین سوء استفاده ها را می کنند و با حرفه ی خود بازار کاسبی حرام دین فروشان را همیشه گرم نگه می دارند!!!
  خدا لعنت کند دشمنان قرآن را که پیوسته روشنگریهای قرآنی را حذف می کنند و مردم را از آگاهی به اصول دین داری قرآنی و عقلی فقط برای پر کردن جیبهای دین فروشان از مال حرام ؛ محروم می سازند.

 • لعنت بر رضا شاه نوکر انگلیس
  ---
  شگفتا از جرئت و جسارت شما در خدا گریزی و قرآن ستیزی!!!
  ---
  چگونه خرافات و من در آوردیها و جعلیاتی را که خود نمی توانید بگونه ای انکار ناپذیر علمی قرآنی و عقلی به اثبات برسانید دین و مذهب می نامید و روزانه برای تبلیغ این تخیلات پوچ ضد قرآن و عقل تریلیونها پول رایج جوامع مسلمان را هدر می دهید ، و هیچ بیم و هراسی را از حساب و کتاب دقیق خداوند برای این اسراف و تبذیرهای زیان بار ؛ که هیچ بازده سازنده و مثبت برای پیشرفت زندگی این جوامع ندارند به ذهن خود راه نمی دهید و نام خدا و پیامبر و اهل بیت را با این لهو و لعبها آلوده و لوث می کنید؟؟؟!!!
  آیا انقدر دین قرآنی خدا و مذهب توحیدی اهل بیت مظلوم پیامبر نزد شما بی ارزش شده اند که پیوسته با من در آوردیها و خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل این ارزشهای الهی را بی پروا و با جرئت و جسارت وصف ناپذیر بازیچه ی تخیلات خود و مداحان و روضه خوانان و شاعران دین فروش ومذهب فروش از خدا بی خبر قرار می دهید و هیچ خمی به ابرو نمی آورید؟؟؟!!!

 • مردم را به چگونگی برخورد خدا پسندانه با مراقد بندگان مقرب آگاه سازید!!!
  ---
  « تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » ﴿ آیه ۸۳ سوره قصص ﴾ .
  آی کاش دین شناسان قرآن شناس مذهب و آنان که از وجود مراقد بندگان مقرب در مناطق مختلف جهان سخن می گویند و مردم را به زیارت این مراقد دعوت می کنند و به این مراقد می برند ؛ با آگاهی به شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی در زمینه ی چگونگی برخورد خدا پسندانه ی درست با این مراقد و چگونگی برخورد نا درست شیطان پسند با این مراقد را با بیان فرق قیاس ناپذیر میان خداوند جهان با عظمت و نظم آفرینش که یک جهان آثار با عظمت و نظم آشکار بی مانند در مقابل چشمان بشر دارد و میان این بندگان محدود به همه ی نیازها و ناتوانیها که هیچ اثر آشکاری از وجود خود در جهان ندارند، با الهام گرفتن از پیامبر شناسی قرآن که در سر تا سر قرآن در آیات محکم و مفصل رسا و گویا توان محدود و نیازهای پیامبر را بیان و تشریح کرده اند مردم را همیشه آگاه می ساختند تا این مردم نا آگاه ، بحکم آیات 103 تا 106 سوره کهف و آبه 65 سوره زمر و آیه 188 سوره أعراف و آیه 21 سوره جن و هشدارهای بسیاری دیگر در قرآن ، در رفتار و گفتار و پندار نسبت به این بندگان به تباه کردن حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری خود هرگز دچار نشوند و در قیامت که هیچ فرصتی برای جبران نیست با خشم بزرگ خداوند رو به رو نگردند و دوزخ را به جای بهشت جایگاه ابدی خود نیابند.
  بسیار خدا پسندانه است که آیات فوق و سایر هشدارهای قرآن در این زمینه با رسم الخط درشت در بنرها و تابلوها نوشته شوند و در این مراقد نصب گردند تا زائران به هشدارهای خداوند در باره چگونگی برخورد لازم با بندگان مقرب همیشه آگاه شوند و بارفتارهای شیطان پسند دین زدا ؛ تمام دین داری و مذهب داری و اعمال نیک خود را از دست ندهند و تباه نکنند.