چرا آمار واکسیناسیون در کشور متناقضه؟


آمار واکسیناسیون در ایران با تعداد واکسنی که تاکنون به کشور وراد شده تناقضات عجیبی دارد


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر