عالمی که امام زمان عج را میدید ولی خطا داشت!


ماجرای (کاشف الغطا) عالمی که امام زمان عج را میدید ولی خطا و اشتباه کودکانه داشت!


+ 
18

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر