«سلاح رسانه»


#کلیپ استاد #رائفی_پورکانال رسمی استاد رائفی‌پور و مؤسسه مصاف
@Masaf


+ 
13

- 
0
ارسال در 1400/6/30 ساعت 08:03 2021-9-21 08:03:10
rezaeiharandi
توسط rezaeiharandi


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • وظیفه و مسئولیت دینی و مذهبی رسانه های همگانی چیست؟
  ---
  پایگاه های رسانه ای همگانی اگر صفحات دینی و مذهبی رسانه ای خود را بافراخوان دین شناسان مذهب شناس و سایر دانشمندان اندیشمند خرد گرا با عرضه ی علمی محترمانه مستند و مستدل افکار دینی و مذهبی به عرصه ی تبادل علمی قرآنی و عقلی اندیشه های دینی و مذهبی تبدیل نکنند بیهوده و بی هیچ نتیجه و بی هیچ پیامد مثبت و سازنده چنین افکاری را ، با نبود نقد علمی قرآنی و عقلی منطقی ، گنگ و نامفهوم و غیر قابل درک و غیر قابل اثبات یکسویه به اذهان مردم تزریق می کنند .
  رویه انتقادی مطرح شدن احکام و اعتقادات در قرآن ؛ آشکار ثابت می کند خداوند به تبادل علمی – عقلی اندیشه ها ارج می نهد و ارزش می داند و این تبادل را راه گشای تثبیت و ترسیخ حقایق دینی و مذهبی الهی انکار ناپذیر و جدا سازی این حقایق از آلاینده های معیوب و غیر قابل اثبات برخاسته از ذهن کم ظرفیت بشر می داند و از هرگونه حرمت شکنی علیه دین و مذهب عالمانه جلوگیری می کند.
  رویه الهی علمی - انتقادی عرضه کردن احکام و اعتقادات قرآنی با فراخوان و به چالش کشیدن عقل بشر به رقابت با قرآن ؛ در آیات محکم و مفصل قرآنی در این زمینه نشانگر اعتراف خداوند به اهمیت علمی این رویه در قالب تبادل افکار و اندیشه ها برای رسیدن به نتیجه مثبت و سازنده ی درک علمی حقایق قرآن بی هیچ گونه تحمیل خرد گریز است .
  این رویه ی علمی زمینه ی احتکار دین در دست نا اهلان و تحمیل اندیشه های غیر علمی غیر قابل اثبات توسط آنان به اذهان توده های نا آگاه مردم بنام دین و مذهب را از بین می برد ، و حرمت حیثیت علمی قرآنی دین حقیقی خداوند را تثبیت می کند و از آلوده شدن این دین با اندیشه های ناقص بشر ؛ عالمانه جلوگیری می نماید و دکان کاسبی با دین و مذهب را به روی نااهلان منفعت طلب محکم می بندد.
  مسئولیت علمی هر نظام حکومتی که بنام دین خدا به مردم عرضه می شود در زمینه ی ضرورت عرضه ی عالمانه دین و مذهب بس سنگین است که اگر عالمانه و مطابق با داده های محکم بی خدشه ی وحی الهی و احکام و اعتقادات بی خدشه ی این وحی این مسئولیت با تعهد علمی انجام نگیرد حیثیت و اصالت الهی - علمی دین خدا را لوث و نابود می کند.
  نتیجه ی گریز جاهلانه و منفعت طلبانه از ایفای این مسئولیت الهی خطیر بی تردید در دنیا و آخرت بحکم وحی تحریف نشده ی الهی که آخرین آن قرآن کریم است ؛ و بال گردن متصدیان آن خواهد شد.

 • سر انجام شوم نادیده گرفتن نویدها و هشدارهای قرآن
  ---
  نویدها و هشدارهای محکم و مفصل وحی الهی در قرآن که در شناختهای فرهنگ اصیل و بی خدشه ی در آیات فراوان دین داری و مذهب داری در سر تا سر قرآن آمده اند راه راست چگونگی خدا پرستی خدا پسندانه و راه چگونگی دین داری و مذهب داری درست را به روی بشر گشوده و حجت الهی را بر تمام بشر به اتمام رسانده اند.
  نادیده گرفتن این نویدها و هشدارهای روشن و آشکار در دین داری و مذهب داری و آموزش ندادن این نویدها و هشدارها در سطوح مختلف آموزش راه را به روی شیطان پلید که سوگند یاد کرده همه ی بشر را گمراه کند ؛ برای تزریق ترفندهای فریبنده ی خود در اذهان بشر در زمینه ی دین داری و مذهب داری فراخ باز می گذارد.
  سر انجام و حاصل شوم ورود شیطان پلید با من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با محکمات قرآن و عقل به دین داری و مذهب داری بشر ؛ بشر به سوگند این لعین مبنی بر گمراه کردن اکثریت بشر در قیامت تجسم حقیقی می بخشد.
  با وجود نویدها و هشدارهای محکم و مفصل وحی اصیل الهی در کتابهای آسمانی در اختیار همگان ؛ بشر با نادیده گرفتن این نویدها و هشدارها ؛ داو طلبانه و با گزینش خویش سر انجام دین داری و مذهب داری خود را به پای سوگند این موجود نیرنگ باز سر تا پا پلید قربانی می کند.
  بشر با این قربانی حاصل یک عمر تصور دین داری و مذهب داری و نیکوکاریهای خویش را مطابق حکمی که خداوند در قرآن در آیات 103 تا 106 سوره کهف و در آیه 65 سوره زمر و در بسیاری از هشدارهای قرآن آورده است تباه و نابود می کند .
  سر انجام ؛ نادیده گرفتن نویدها و هشدارهای وحی الهی در قیامت برای بشر آشکار می گردد و اکثریت بشر با این غفلت هلاکت بار بعنوان زیان کار ترین افریده معرفی می شود و در می یابد که عذاب ابدی و نابخشودنی الهی سهم او از دین داری و مذهب داری او شده است.
  بشر در دین دیداری و مذهب داری اگر در رفتار و گفتار و پندار به نویدها و هشدارها وحی الهی پایبند نشود و عمل نکند با غرق کردن خود بنام دین و مذهب در من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با این وحی ، مطابق روشنگری که در قرآن آمده است ؛ در خواهد یافت شیطان پلید نیز در قیامت او را سر زنش خواهد کرد و سرکوفت خواهد زد و از او با صراحت و آشکاری اعلام بیزاری خواهد کرد.
  اگر بشر صادقانه و با ایمان راسخ به یگانه بودن خداوند جهان هستی می خواهد خدا پسندانه خدا پرستی و دین داری و مذهب داری بکند باید خود را با شناختهای محکم و مفصل فرهنگ دین داری و مذهب داری حیاتی و سرنوشت ساز وحی اصیل الهی که تحریف نشده آن در قرآن کریم است همیشه مسلح سازد.
  با توضیحاتی که در این نوشته آمده اند بشر با نگرشی گذرا با اطمینان و یقین در خواهد یافت خود را با گزینش خویش در کدام جرگه ؛ در جرگه خدا پرستان یا در جرگه شیطان پرستان قرار داده است.
  بشر که توسط خداوند با هدف تکامل بهینه آفریده شده و به خوبیها و بدیهای رفتاری توسط خداوند آگاه گردیده است ؛ بحکم قاطع حجت خداوند در نویدها و هشدارهای قرآن ؛ در قیامت در خواهد یافت هرگز نخواهد توانست ، با هیچ دلیل و هیچ عذر و توجیه و بهانه و با هیچ شفاعتی ، خود را از کیفر الهی سخت پیروی از نیرنگهای شیطان در زمینه های طرز زندگی و طرز دین داری و مذهب داری انتخابی غلط خود نجات دهد.

 • چرا دریچه های اطلاع رسانی به ملت بی چفت و بند رها شده اند؟؟؟!!!
  ---
  شگفتا که نهادهای نظارت بر فرهنگ سازی در کشور به شیوه های غلط تزریق اطلاعات به اذهان مردم در پایگاهای رسانه های همگانی هیچ توجه کارشناسانه ی علمی ندارند ، که با منافع کلان ملی در زمینه های حیاتی سرنوشت ساز زندگی قشرهای گوناگون ملت بگونه ای علمی هماهنگ باشد.
  مدیریت و کار گزاران این پایگاه ها در تضاد با قوانین حرفه ی رسانه ای در انتخاب غلط موضوعات گوناگون و تیترها و در گزینش و نشر و حذف نظراتی که در نقد مثبت و منفی موضوعات ارسال می گردند بی هیچ گونه پاسخگویی منطقی به تذکرهای علمی ؛ یکه تازی می کنند و به هیچ اصل قانونی و هیچ اصل اخلاق حرفه ی خود پایبند نیستند.
  گماشته های نهادهای نظارت بر ابزارهای اطلاع رسانی همگانی در ج.ا.ا با چه اندوخته های علمی حرفه ای ؛ کار نظارت بر در یچه های اطلاع رسانی همگانی به ملت را بعهده می گیرند که بتوانند به مسئولیت خطیر خویش هماهنگ با اصول علمی تامین و تضمین منافع ملی انجام وظیفه کنند و در مقابل این وظیفه به قانون و شرع پاسخگوباشند؟؟؟!!!
  چرا بر موضوعات و طرز گزینش و نشر موضوعات و بر تیتر گزیزنی در رسانه های همگانی معروفی همچون صدا و سیمای ملی و الف و تابناک و مهر و ایسنا و بولتن نیوز و روشنگری و عده ای دیگر از رسانه های همگانی معروف که تاثیرهای مخرب مخالف اصول شرع و قانون و عرف عقلا بر فرهنگ جامعه دارند هیچ نظارت علمی حرفه ای هماهنگ با اصول علمی فرهنگ سازی دیده نمی شود و به هیچ تذکر علمی مستدل و مستند ترتیب اثر لازم داده نمی شود؟؟؟!!!