آینده برای ماست...


رهبر معظم انقلاب: در هیچ یک از روزهای سخت دوران دفاع مقدس حتی یک روز ناامید نشدم


+ 
17

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر