کوچی: مجوز ۴ طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر داده بودند!


رئیس کمیسیون عمران مجلس:
شهرداری آبادان مالک مشارکتی متروپل بوده است و تعارض منافع صورت گرفته. مجوز ۴ طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر داده بودند.
نه شهرداری و نه دادستانی آبادان و نه وزارت راه و شهرسازی به تذکرات و مکاتبات نظام‌مهندسی توجه نکرده بودند.
تخلفات به قدری محرز بوده که افراد عادی هم با دیدن ساختمان متوجه آن می‌شدند.
مکاتبات زیادی هم صورت گرفته اما انگار صرفا برای رفع تکلیف بوده‌اند و اراده جدی برای توقف کار وجود نداشته


+ 
4

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مگه میشه نظام مهندسی از دست اندر کاری در چنین جنایتی مبرا بوده باشه؟

  نظام مهندسی یک نهاد علی الظاهر "غیر انتفاعیه" که در ساختار نظام جمهوری اسلامی در حاشیه و بسیار پر نفوذ و پر قدرت ذیل پروژه غربی "حاکمیت های موازی" در کشور موکد به استقلال سیاسی و به بهانه و مشتق از شیوه "خصوصی سازی"، هر جنایتی رو بدون ایجاد ردپا در اون مرتکب میشه دست بالا و پیش رو هم میگیره و مدعی دلسوزی و صراط مستقیم هم میشه!

  رانت و فساد موجود در قوای ۳ گانه اجرا و قضا و تقنین غیر قابل انکاره ولی بهتره بدونید این عوامل فاسد موجود در قوا در یک شبکه کاملا آگاهانه و مرتب در پیوستی مافیایی با نظام مهندسی و سایر "خصوصی های موازی خارج اما رقیب در قدرت حاکم" هستند

  و همین نظام مهندسی به طور فریبنده ای جلوه گر تقصیرها از جایگاه بدنه و ساختار اصلی نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی میشه.. درحالیکه نقاب پلیس خوب و مدعی برادر بزرگه مردم رو به چهره میگیره... چون خصوصیه!

  همین " کوچی" چه نقش جالبی رو در مبراسازی نظام مهندسی از ارتکاب به جنایت وارده ایفا کرد!

  هشدار!

  گردن نظام مهندسی رو تبر تو این مملکت نمیزنه...

 • در مملکت ما متاسفانه شهرداری مرکز رشوه و فسادهای مالی بوده است و هیچگاه هم هیچ سازمان یا ارگانی قدرت بازخواست از آنها را نداشته است

 • ببین کاکاچقدر پول توش بوده که همه ادارات ونهادها خفه خون گرفتن هیچی نگفتن؟؟؟؟!!!!