چرا آفریده شده ام؟


من چرا آفریده شده ام؟هدف از خلقت من بهشت است؟
از زبان استاد پناهیان بشنویم.


+ 
23

- 
0
ارسال در 1399/8/15 ساعت 12:56 2020-11-5 12:56:56
محمد
توسط محمد


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • پاسخی به سئوال : « چرا آفریده شده ام »
  ---
  آفریده شدن بشر با عقل و اراده و با مشخص ساختن درست و نادرست کلی رفتار و گفتار و پندار در وحی الهی برای او لطف و نعمتی است که خداوند برای رسیدن بشر به تکامل مادی و معنوی و سعادت دنیا و آخرت پس از قبولی در آزمون الهی در اختیار او قرار داده است.
  مشکلات و معضلات و بلاهایی که فرد و جامعه ی بشری گرفتار آنها می شوند ساخته و پرداخته افراد و گروه های گوناگون بشر اند و پیامد سر پیچی آنان از رهنمودهای سرنوشت ساز وحی الهی و پیامد کج روی نابخردانه آنان از رهنمودهای سرشت نشین و قابل درک این وحی الهی است.
  هدف حکیمانه آشکار خداونداز آفرینش بشر که در قرآن باز گوشده است همین گذراندن آزمون الهی تکامل است که بشر یا با اراده وعقل خود باپذیرفتن رهنمودهای وحی سرشت نشین الهی و پیشه کردن پارسایی در زمینه های مادی و معنوی قبول می شود یا با سر پیچی و انحراف خرد گریز از این از این وحی ؛ سرنوشت دنیا و آخرت خود را تباه می کند.
  رجوع شود به: ﴿ آیات ۱ تا ۷ سوره عنکبوت ﴾.
  خداوند یکتا مهربان و منان مطلق برای هموار ساختن راه رستگاری و کامیابی مادی و معنوی بشر در دنیا و آخرت شناختهای رسا و گویای فرهنگ سرشت نشین دین داری و مذهب داری قرآنی و عقلی را در وحی خود به پیامبرآن از جمله آخرین وحی به پیامبر اسلام در اختیار و در دست رس همه ی بشر قرار داده است که آگاهانه برای رهایی از همه ی نا همواریها و نا هنجاریها به زندگی خود ادمه بدهد و در دنیا و آخرت به تکامل و رستگاری برسد و عذر و بهانه یا حجتی نداشته باشد که فردای قیامت بهنگام رویا رویی با عاقبت بدی که خود برای خویشتن خویش ساخته است در محضر خداوند علم کند و بگوید: « چرا مرا آفریدی؟؟؟!!! ».