آمدم ای شاه - استاد کریمخانی


آمدم ای شاه پناهم بده/ خط امانی ز گناهم بده/ ای حرمت ملجأ درماندگان/ دور مران از در و راهم بده


+ 
74

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • به خبر فوری در باره :/ زندگی خواننده ای که میلیون ها نفر را دلتنگ حرم امام رضا کرد/ چهارشنبه 01/04/1401
  ---
  بزرگ ترین ظلم در حق پیامبر و اهل بیت آن حضرت چیست؟!
  ---
  مایه ی بر انگیختن بسی خشم خداوند و غم و اندوه وبیزاری فراوان پیامبر اسلام و امامان از عترت مطهر آن حضرت است که بجای معرفی این بندگان مقرب بعنوان پاسداران امین دین خدا و بحکم قرآن ؛ جان نثاران در راه آموزش و تبلیغ احکام و اعتقادات این یگانه کتاب آسمانی مصون از هر گونه تحریف و بجای الگو گیری از این پاسداری و امانت داری و جان نثاری ؛ آنان را در تضاد با روشنگریهای آشکار و محکم و مفصل سر تا سر قرآن و در تعارض با احکام متین منطق عقل ابزار رساندن بشر به خواستهای دنیوی معرفی کنیم .
  بزرگ ترین گناه است که حیثیت دینی و مذهبی این بزرگان والا مقام فدایی دین خدا را با بد ترین سوء استفاده ها و دروغهای بشری آز نام آنان این بندگان را به بازیچه ی من در آوردیها و خرافات و جعلیات شیطانی کاسبان حرام خور شیاد دین و مذهب فروش تبدیل نماییم.
  ما باسهیم ساختن این بندگان در ویژگیهای منحصر به خداوند با نادیده گرفتن هشدارهای قرآن ؛ این مظلومان را با مشتی از احادیث جعلی غیر قابل اثبات ساخته و پرداخته ی دین فروشان ؛ خرافه گستر جلوه می دهیم و بدنام می کنیم .

 • ولایت مداری دروغ دشمنان خدا و دشمنان پیامبر و دشمنان اهل بیت را نیک بشناسید
  ---
  پیروی خدا پسندانه از ولایت مداری پیامبر (ص) و سایر امامان مظلوم از اهل بیت مطهر آن حضرت (ع) در پیروی صادقانه از احکام و اعتقادات محکم و مفصل شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری اصیل الهی قرآن تجسم می یابد ، و پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) ؛ وفا داران امین و جان نثار این فرهنگ و آموزش و تبلیغ محکمات آن به بشر بوده اند .
  اصرار بر پیروی از من در آوردیها و خرافات و جعلیات دین زدای غیر قابل اثبات و متضاد با فرهنگ مذکور و اصرار بر ترویج این ضد ارزشها که اسلام را وارونه و خرد گریز جلوه می دهند ؛ اصرار بر دشمنی آشکار با دین توحیدی خدا و اصرار بر دشمنی با پیامبر و دشمنی با اهل بیت مظلوم آن حضرت و گناه کبیره ی نابخشودنی و پیروی از شیطان پلید با دخالت گمراه کننده در دین و مذهب و ولایت مداری دروغ محض است .