مواضع گستاخانه دیوید کامرون پس از دیدار با حسن روحانی


رفتار زشت و توهین آمیز کامرون درحالی صورت گرفت که او حرمت دیدار چند ساعت قبل خود با حسن روحانی را نگه نداشت و بدون اعتنا به جشن دوستان انگلیس در ایران، آب سردی بر سر حامیان ایرانی خود ریخت.


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)