مستند هسته ای «شوخی تلخ»


جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته ای ; این شاید یکی از تکراری ترین عباراتی است که در سالهای اخیر از مقامات آمریکایی شنیده می شود...


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر