وجه مشترک کودتای 28 مرداد و توافق هسته ای


پروفسور یرواند آبراهامیان: شباهت های زیادی بین کودتای 28 مرداد و ماجرای نفت با توافق هسته ای وجود دارد از جمله تحریم ها و مجازات های اقتصادی و در خواست های امریکا از ایران در پشت درب های بسته؛ اگر ایران می تواند در تئوری تحقیقات هسته ای را انجام دهد اما در عمل نباید هیچ گونه فناوری هسته ای داشته باشد شباهت اصلی بین کودتای 28 مرداد و توافق هسته ای است.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر