مستند روزگار نوکیسگی- قسمت اول


قسمت نخست از مجموعه سه گانه «روزگار نوکیسگی» تازه ترین اثر کوتاه سفیرفیلم به روایت مجید فضائلی منتشر شد.
پس از توافق هسته ای و تغییر شرایط اقتصادی کشور، مرور بخشی از تاریخ اقتصاد ایران برای دریافت بهتر تجربیات و عدم تکرار اشتباهات گذشته امری لازم و قابل توجه است. مجموعه سه قسمتی «روزگار نوکیسگی» با نگاهی به وقایع تاریخ اقتصادی معاصر، سعی در شناسایی هرچه بهتر رفتارهای غلط اقتصادی در گذشته و نمایش آن در قالب تصویر دارد.
قسمت نخست این مجموعه با موضوع فروش مدیریت نشده نفت در دوران پهلوی و حاصل پژوهش میز اقتصادی سفیرفیلم منتشر شد.​


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر