اعتراض فرید مدرسی به پیام فضلی نژاد که در برنامه زنده عکس خاتمی را نشان داد


فرید مدرسی در برنامه زاویه شبکه 4 سیما :

در مورد کسی صحبت می کنید که ممنوع‌التصویر ممنوع التشییع و ممنوع‌البیان است


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)