آخرین باریکه لباس نو خریدی کی بود؟!


اگر از آخرین باری که برای خودت لباس نو خریدی کمتر از یک سال میگذره، این کلیپ رو ببین!


+ 
5

- 
0
ارسال در 1396/12/27 ساعت 12:58 2018-3-18 12:58:29
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • خدامرگت بده مشایی،خدامرگت بده روحانی ،واعیان واشرار دوستای اینا،آخرین بارسال 89 بود که مانتو وشلواروشال وجوراب خریدیم ما.ببینیم امسال سال 97 بادروغاتون میتونین وضع معیشت ماقشر ضعیف بازنشسته فرهنگی رو درست کنین،تورم رومهارکنین که هنوز به سوم فروردین نرسیده ،قیمت شوینده دوبرابرشد.معلومه که نمیتونین.پس...خدامرگتون بده الهی.. .