ربنایی دیگر از استادشجریان


اسلام با موسیقی مشکل داره؟!


+ 
16

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • شاخص و ملاک اسلامه
    اگر آقای شجریان تو دل ما جا داشت بخاطر صدای زیبا و به ویژه ربنای فوق العاده ایشون بود
    اما با زدن اصل و اساس اعتقاد ما دیگه جایی تو دل ما نداره حتی صدای زیباش

  • این مردک خبیث در فتنه 88 سرش را از ماشین تجملاتیش در حال رانندگی در آورده بود و داد می زد مرگ بر دیکتاتور!!!

  • قاعدتن تنهادیکتاتور باید کسی باشه که باید ناراحت میشه؟

  • دوست گرامی قاعدتا کسی که بهش تهمت و افترا بسته میشه ناراحت میشه
    اگه داداشت بیاد داد بزنه که توسط شما مورد ستم قرار گرفته اونم به دروغ و با افترا ناراحت نمیشی؟