رحیم پور ازغدی: شاه 25 سال حکومت کرد، ما چهل ساله داریم حکومت میکنیم تا کی آزمایش دیگه؟!


انتقادتندوتیزاستادرحیم پور ازاجرای آزمایشی قانون مجازات درحضورمسئولان قوه قضائیه


+ 
20

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)