مناطقی که مردم را خون به جگر کردند/ به نام مردم، به کام نمایندگان


ایجاد اشتغال سالم و مولد، از وظایف مناطق آزاد است که مجلس در پی توسعه و تاسیس چنین مناطقی است. اما بسیاری از ساکنین مناطق آزاد، عملکرد چندین ساله این مناطق را به چالش کشیده اند. باید دید نهایت امر، به کجا میل می کند. به نفع مردم یا به کام نمایندگان مجلس؟


+ 
10

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • مناطق آزاد از روز اول خیانت بود. خیانتی با هدف تبدیل تدریجی ایران به کشوری سرمایه داری توسط هاشمی و دارو دسته اش