زوال فرهنگ و ادب در سینمای ایران!


آیا فکر می‌کنید این حجم از سخنان جنسی و ابتذال در سینمای ایران اتفاقی‌ست؟
یکی افسار مجوزهای کیلویی وزارت ارشاد رو بکشه!


+ 
26

- 
13

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)