تعیین کننده‌ترین عامل در مقدرات بشر...


حجت الاسلام علیرضا پناهیان


+ 
17

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • تزریق اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی تضاد با شرع و عرف است
  ---
  تزریق بی دلیل اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی و منطق گریزی یک نوع خدا پنداری گویندگان و نویسندگان این اطلاعات و محروم ساختن مردم از شناخت کاستیهای موجود در اطلاعات تزریق شده و کتمان حقیقت سرنوشت ساز و جرم است.
  اگر نقد اطلاعات یک سویه همراه با روشنگری منطقی متکی به محکمات مفصل قرآن و اصول استدلال عقلی باشد حذف این نقد بحکم قرآن کتمان حقیقت بر مردم و گناه کبیره است و عاملان این کتمان به نفرین خداوند و بندگان نیز گرفتار می شوند.
  مشخص نیست چرا در سایه حکومت به اصطلاح قانون مدار عده ای از رسانه های همگانی مجاز که عادت به تزریق یک سویه ی اطلاعات و به نقد ستیزی دارند با ادامه قانون ستیزی خود ومخالفت با قانون اساسی کشور مورد مؤاخذه ی قانونی قرار نمی گیرند؟؟؟!!!
  چه دلخوشی دارد اگر زیر سایه نظام اسلامی ترویج قانون ستیزی و کتمان حقایق آشکار زندگی بی هیچ گونه باز خواست و در تضاد با شرع و قانون عادت همگانی شوند و حیثیت افراد بر حیثیت قرآن و دین ترجیح داده شود؟؟؟!!!
  پایگاه های الف و بولتن نیوز و تابناک و تسنیم و ایسنا و... در سهیم شدن در این تضاد که شرع و قانون را بدون هیچ گونه بازخواست نشانه رفته است شهره ی آفاق اند.
  خداوند در قرآن بشر را در گزینش بهترین گفته ها و نوشته ها آزاد گذاشته و گزینندگان بهترین گفته ها را بشارت داده است.
  بدیهی است که بهترین گفته های منطقی از آن خداوند آگاه به همه ی حقایق جهان هستی هستند و این گفته ها در قرآن کریم که سخنان غیر قابل تحریف خداوند است بصورت احکام و اعتقادات آمده اند.
  حضرت علی (ع) نیز ملاک و معیار و اصل در پذیرش گفته ها را تشخییص کیفیت گفته صرف نظر از گوینده آن دانسته است.
  هر سخن منسوب به هر فرد بشری بنام دین و مذهب صرف نظر از منزلت و منصب و مقام مادی و معنوی گوینده آن اگر در تضاد و تعارض با محکمات مفصل قرآن باشد و نشود آن را با اصول استدلال عقلی به اثبات رساند ، نزد خداوند پشیزی ارزش ندارد و مردود است و جلو گیری از نقد چنین سخنی که فراهم ساز گمراهی مردم است دشمنی با خدا و قرآن و دین و گناه کبیره ی نابخشودنی است.
  مزید بر حذف غیر قانونی نقدهای منطقی و روشن گریها پایگاه های مذکور درب دریافت چنین نقدهایی را نیز در تضاد با تعهدات قانونی حرفه ی خویش به روی ناقدان می بندند.
  تردیدی نیست که نقد هر سخنی به کام صاحب سخن تلخ آید ولی شایسته و خدا پسندانه نیست نقدی را که حقیقت را فاش می کند به پای حیثیت بی پایه ی صاحب سخن باطل قربانی و نابود کرد.
  کودنی است اگر پنداشته شود خداوند آگاه به تمام حقایق جهان هستی در مقابل نقد ستیزی که روشنگریهای قرآنی و عقلی را نشانه می رود و مردم را از آگاهی سرنوشت ساز محروم می سازد این ظلم بزرگ ضد دین و ضد قرآن را بی پاسخ مناسب رها خواهد کرد.

 • تزریق اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی تضاد با شرع و عرف است
  ---
  تزریق بی دلیل اطلاعات یک سویه با نقد ستیزی و منطق گریزی یک نوع خدا پنداری گویندگان و نویسندگان این اطلاعات و محروم ساختن مردم از شناخت کاستیهای موجود در اطلاعات تزریق شده و کتمان حقیقت سرنوشت ساز و جرم است.
  اگر نقد اطلاعات یک سویه همراه با روشنگری منطقی متکی به محکمات مفصل قرآن و اصول استدلال عقلی باشد حذف این نقد بحکم قرآن کتمان حقیقت بر مردم و گناه کبیره است و عاملان این کتمان به نفرین خداوند و بندگان نیز گرفتار می شوند.
  مشخص نیست چرا در سایه حکومت به اصطلاح قانون مدار عده ای از رسانه های همگانی مجاز که عادت به تزریق یک سویه ی اطلاعات و به نقد ستیزی دارند با ادامه قانون ستیزی خود ومخالفت با قانون اساسی کشور مورد مؤاخذه ی قانونی قرار نمی گیرند؟؟؟!!!
  چه دلخوشی دارد اگر زیر سایه نظام اسلامی ترویج قانون ستیزی و کتمان حقایق آشکار زندگی بی هیچ گونه باز خواست و در تضاد با شرع و قانون عادت همگانی شوند و حیثیت افراد بر حیثیت قرآن و دین ترجیح داده شود؟؟؟!!!
  پایگاه های الف و بولتن نیوز و تابناک و تسنیم و ایسنا و... در سهیم شدن در این تضاد که شرع و قانون را بدون هیچ گونه بازخواست نشانه رفته است شهره ی آفاق اند.
  خداوند در قرآن بشر را در گزینش بهترین گفته ها و نوشته ها آزاد گذاشته و گزینندگان بهترین گفته ها را بشارت داده است.
  بدیهی است که بهترین گفته های منطقی از آن خداوند آگاه به همه ی حقایق جهان هستی هستند و این گفته ها در قرآن کریم که سخنان غیر قابل تحریف خداوند است بصورت احکام و اعتقادات آمده اند.
  حضرت علی (ع) نیز ملاک و معیار و اصل در پذیرش گفته ها را تشخییص کیفیت گفته صرف نظر از گوینده آن دانسته است.
  هر سخن منسوب به هر فرد بشری بنام دین و مذهب صرف نظر از منزلت و منصب و مقام مادی و معنوی گوینده آن اگر در تضاد و تعارض با محکمات مفصل قرآن باشد و نشود آن را با اصول استدلال عقلی به اثبات رساند ، نزد خداوند پشیزی ارزش ندارد و مردود است و جلو گیری از نقد چنین سخنی که فراهم ساز گمراهی مردم است دشمنی با خدا و قرآن و دین و گناه کبیره ی نابخشودنی است.
  مزید بر حذف غیر قانونی نقدهای منطقی و روشن گریها پایگاه های مذکور درب دریافت چنین نقدهایی را نیز در تضاد با تعهدات قانونی حرفه ی خویش به روی ناقدان می بندند.
  تردیدی نیست که نقد هر سخنی به کام صاحب سخن تلخ آید ولی شایسته و خدا پسندانه نیست نقدی را که حقیقت را فاش می کند به پای حیثیت بی پایه ی صاحب سخن باطل قربانی و نابود کرد.
  کودنی است اگر پنداشته شود خداوند آگاه به تمام حقایق جهان هستی در مقابل نقد ستیزی که روشنگریهای قرآنی و عقلی را نشانه می رود و مردم را از آگاهی سرنوشت ساز محروم می سازد این ظلم بزرگ ضد دین و ضد قرآن را بی پاسخ مناسب رها خواهد کرد.

 • مهمان 98/12/25 ساعت 18:21

  دشمنان خدا و پیامبر و اهل بیت کیستند؟؟؟!!!
  ---
  سهیم ساختن بندگان مقرب در ویژگیهای منحصر به خداوند که سایتهای خبری و مداحان و شاعران و وعاظ و اکثریت خطبای منبر بی هیچ دلیل اثبات پذیر از قرآن و عقل و در تضاد با قرآن و اصول استدلال عقلی از مروجان پر و پا قرص آن شده اند بزرگترین ظلم و دشمنی علیه خدا و دین و مذهب و پیامبر و اهل بیت آن حضرت است و مروجان آن بحکم قرآن مشمول نفرین الهی هستند.

 • مهمان 98/12/25 ساعت 18:21

  دشمنان خدا و پیامبر و اهل بیت کیستند؟؟؟!!!
  ---
  سهیم ساختن بندگان مقرب در ویژگیهای منحصر به خداوند که سایتهای خبری و مداحان و شاعران و وعاظ و اکثریت خطبای منبر بی هیچ دلیل اثبات پذیر از قرآن و عقل و در تضاد با قرآن و اصول استدلال عقلی از مروجان پر و پا قرص آن شده اند بزرگترین ظلم و دشمنی علیه خدا و دین و مذهب و پیامبر و اهل بیت آن حضرت است و مروجان آن بحکم قرآن مشمول نفرین الهی هستند.

 • مهمان 98/12/24 ساعت 18:01

  چه کسانی بخواست خدا در دنیا و آخرت همیشه کام روا هستند
  ---
  اگر کام روایی دنیا و آخرت را برای همیشه می خواهید و آرزو دارید همیشه از الطاف خداوند برخوردار باشید و از خشم او در أمان بمانید به این آیات سرشت نشین محکم و مفصل قرآن گوش جان فرا دهید ، و این آیات را همیشه به یاد داشته باشید و با توکل به خدا این آیات را سر لوحه ی همه ی کارهای خود قرار دهید و از گرفتار شدن به موضوعهای هشدارهای شدید سر تا سر قرآن شدیدا پرهیز کنید:
  « وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ . لَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار .ٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ . فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ » ﴿آیات ۱۸۹ – ۱۹۵ سوره آل عمران﴾.

 • مهمان 98/12/24 ساعت 18:01

  چه کسانی بخواست خدا در دنیا و آخرت همیشه کام روا هستند
  ---
  اگر کام روایی دنیا و آخرت را برای همیشه می خواهید و آرزو دارید همیشه از الطاف خداوند برخوردار باشید و از خشم او در أمان بمانید به این آیات سرشت نشین محکم و مفصل قرآن گوش جان فرا دهید ، و این آیات را همیشه به یاد داشته باشید و با توکل به خدا این آیات را سر لوحه ی همه ی کارهای خود قرار دهید و از گرفتار شدن به موضوعهای هشدارهای شدید سر تا سر قرآن شدیدا پرهیز کنید:
  « وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ . لَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار .ٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ . فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ » ﴿آیات ۱۸۹ – ۱۹۵ سوره آل عمران﴾.