هنر کنار آمدن با کرونا


بخش زیادی از تبلیغات رسانه‌ای در رسانه ملی و سایر رسانه‌های حاکمیتی در روزهای اخیر معطوف به شکست کروناست؛ شکستی که البته در قرائت این رسانه‌ها، معنای نابودی و ریشه‌کن‌شدن این ویروس منحوس را می‌دهد....با فرض مهمان دو سه ماهه‌‌بودن این ویروس منحوس باید به ایرانیان آموخت که در عین محافظت از خود بتوانند با کرونا کنار بیایند تا به مرور او را روانه بایگانی تاریخ کنند.+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)