استاد خاتمی نژاد - من نمی خواهم آدم خوبی باشم!


۱)آیا پذیرش جبهه حق و باطل اجبار است؟
۲)چرا با وجود عقل و اختیار انسان زشتی ها را انتخاب می کند؟
۳)آیا همه اختیار دارند؟

جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur. ir مراجعه نمایید.


+ 
7

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)