بی حیایی با چادر


ماجرایی که اخیرا در بین برخی دختران مذهبی باب شده است و #خطرناک_تر از بی حجابی است!!! استاد پور آقایی


+ 
88

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • به خدا گناه نکنید به اهل بیت محمد ص بیاحترامی نشه .نکنید فاطمه. بالاسرت.میگه چرا چرا با حجابی که ازمن به جامانده اینطور داری عشوه میای .باورکنید طولی نکشد که تمام دنیا راه حضرت زهرا رو خواهند رفت همین طور میبینیم.چندنفرتاحالااززنان خارجی اشهدوان گفتن ومسلمان شدن اونایه چیزی از اسلام وحجاب فهمیدن که طوری حجاب چادرسرکردن که حتی چشاشونم دیده نمیشه ببین تاکجا حضرت زهرا واهل بیت محمد ص روسناختن

 • به خدا گناه نکنید به اهل بیت محمد ص بیاحترامی نشه .نکنید فاطمه. بالاسرت.میگه چرا چرا با حجابی که ازمن به جامانده اینطور داری عشوه میای .باورکنید طولی نکشد که تمام دنیا راه حضرت زهرا رو خواهند رفت همین طور میبینیم.چندنفرتاحالااززنان خارجی اشهدوان گفتن ومسلمان شدن اونایه چیزی از اسلام وحجاب فهمیدن که طوری حجاب چادرسرکردن که حتی چشاشونم دیده نمیشه ببین تاکجا حضرت زهرا واهل بیت محمد ص روسناختن

 • به خدا گناه نکنید به اهل بیت محمد ص بیاحترامی نشه .نکنید فاطمه. بالاسرت.میگه چرا چرا با حجابی که ازمن به جامانده اینطور داری عشوه میای .باورکنید طولی نکشد که تمام دنیا راه حضرت زهرا رو خواهند رفت همین طور میبینیم.چندنفرتاحالااززنان خارجی اشهدوان گفتن ومسلمان شدن اونایه چیزی از اسلام وحجاب فهمیدن که طوری حجاب چادرسرکردن که حتی چشاشونم دیده نمیشه ببین تاکجا حضرت زهرا واهل بیت محمد ص روسناختن

 • این بساط ارتجاع و تنگ نظری را جمع کنید که حالمان را به هم‌ زده اید . اگر بنا به شمامرتجعان باشد که زن با حجاب کوچکترین آرایش ولو ملایم نباید داشته باشد و حجابش و رنگ لباس و حجابش باید طوری باشد که جلب توجه نکند . حتی اگر صورتش هم طوری زیبا باشد که جلب توجه کند فراتر از حجاب باید صورتش را هم بپوشاند و برقع بزند . شما مرتجعان اگر بتوانید زنان را داخل گونی هم‌ می کنید .
  نه فقط اکثریت زنان ایرانی که حدود دو سوم آنان طبق پژوهش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ بدحجاب و بی حجاب هستند که از این بدحجابان هم با عنوان محجبه عرفی یاد شده است یعنی خود حکومت هم بدحجابان را به عنوان‌محجبه عرفی نه شرعی پذیرفته است خود جماعت مذهبی و چادری و قایلان به حجاب شرعی که اقلیتی در حدود یک سوم تا ۴۰٪جامعه را تشکیل داده هم برای عقاید ارتجاعی شما کوچکترین ارزشی قایل نیستند و تره خرد نمی کنند . نمونه اش همین آرایش کردن ها و مدهای حجاب است .
  پس بیش از این خود را نزد ملت و زنان شجاع ایرانی تحقیر و مسخره نکنید .

 • اگر اینگونه استدلال میکنی آدم نتیجه میگیرد که حضرتعالی معنای حجاب را جور دیگری فهمیده ای ، چرا حجاب در خانه لازم نیست چون نامحرم در خانه نیست چادر برای حجاب در خارج خانه برای مصون ماندن از نگاه نامحرمان است پس اگر کسی چادر سر کند ولی با این چادر دلربایی کند که چادر را از حیز انتفاع ساقط کرده است لذاست که این استاد بزرگوار نهیب میزند که چادر به سر های دلرباینده بدتر از بی حجابان است زیرا قداست زدایی از چادر میکند بعبارت دیگر چه خودش بداند یا نداند همان هدف بدحجابان را بلکه بیشتر از آنها عملی میکند
  خداوند هدایتمان فرماید

 • این بساط ارتجاع و تنگ نظری را جمع کنید که حالمان را به هم‌ زده اید . اگر بنا به شمامرتجعان باشد که زن با حجاب کوچکترین آرایش ولو ملایم نباید داشته باشد و حجابش و رنگ لباس و حجابش باید طوری باشد که جلب توجه نکند . حتی اگر صورتش هم طوری زیبا باشد که جلب توجه کند فراتر از حجاب باید صورتش را هم بپوشاند و برقع بزند . شما مرتجعان اگر بتوانید زنان را داخل گونی هم‌ می کنید .
  نه فقط اکثریت زنان ایرانی که حدود دو سوم آنان طبق پژوهش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ بدحجاب و بی حجاب هستند که از این بدحجابان هم با عنوان محجبه عرفی یاد شده است یعنی خود حکومت هم بدحجابان را به عنوان‌محجبه عرفی نه شرعی پذیرفته است خود جماعت مذهبی و چادری و قایلان به حجاب شرعی که اقلیتی در حدود یک سوم تا ۴۰٪جامعه را تشکیل داده هم برای عقاید ارتجاعی شما کوچکترین ارزشی قایل نیستند و تره خرد نمی کنند . نمونه اش همین آرایش کردن ها و مدهای حجاب است .
  پس بیش از این خود را نزد ملت و زنان شجاع ایرانی تحقیر و مسخره نکنید .

 • ااا 99/2/16 ساعت 14:54

  خوب

 • وای بر پدران و مادران احمق ، که همه چیز رو از دولت میخوان ، خودش هیچ . وقتی پدری بفکر چشم چرانی هست و مادری بفکر دوست پسر داشتن معلومه حال و روز دختر و پسرش رو . منم بچه داشتم البته پسر اما برای اینکه قیافه های مسخره نسازه باهاش صحبت میکردم و موفق هم بودم