دعای جوشن کبیر بانوای حاج‌میثم‌مطیعی


از اعمال مشترک شب های #قدر


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • گناه کبیره ی نا بخشودنی که همه جا را در میان ما بنام دین و مذهب فرا گرفته است
  ---
  باید به خدا پناه برد که امروزها بلکه از دیر باز اصرار بر تشویق به شرک توسط اکثریت منبریان و مداحان و سایر دین شناسان مذهب ، کالای رایج سود آور کاسبی همه به اسم دین و مذهب شده است .
  هزار افسوس که رواج این کالای حرام آلوده به گناه کبیره نابخشودنی و گناه زا و گناه گستر رقیب سازی برای خداوند در ویژگیهای منحصر به او بر خلاف خواست خداوند و قرآن و برخلاف خواست پیامبر وامام متقیان علی و سایر ائمه ی اهل بیت پیامبر بر تمام مجالس دعا و عزا و شادی و سایر مراسم و مجالس ما شیعیان ، با قرآن ستیزی و خرد گریزی بر همه گفتنیها و سخنرانیها بی پروا و بی هراس از خشم غافل گیر کننده و خانمان بر افکن خداوند و با سکوت یا تشویق دین شناسان در همه جا بنام دین و مذهب غلبه دارد و فرا گیر شده است.

 • گناه کبیره ی نا بخشودنی که همه جا را در میان ما بنام دین و مذهب فرا گرفته است
  ---
  باید به خدا پناه برد که امروزها بلکه از دیر باز اصرار بر تشویق به شرک توسط اکثریت منبریان و مداحان و سایر دین شناسان مذهب ، کالای رایج سود آور کاسبی همه به اسم دین و مذهب شده است .
  هزار افسوس که رواج این کالای حرام آلوده به گناه کبیره نابخشودنی و گناه زا و گناه گستر رقیب سازی برای خداوند در ویژگیهای منحصر به او بر خلاف خواست خداوند و قرآن و برخلاف خواست پیامبر وامام متقیان علی و سایر ائمه ی اهل بیت پیامبر بر تمام مجالس دعا و عزا و شادی و سایر مراسم و مجالس ما شیعیان ، با قرآن ستیزی و خرد گریزی بر همه گفتنیها و سخنرانیها بی پروا و بی هراس از خشم غافل گیر کننده و خانمان بر افکن خداوند و با سکوت یا تشویق دین شناسان در همه جا بنام دین و مذهب غلبه دارد و فرا گیر شده است.

 • گناه کبیره ی نا بخشودنی که همه جا را در میان ما بنام دین و مذهب فرا گرفته است
  ---
  باید به خدا پناه برد که امروزها بلکه از دیر باز اصرار بر تشویق به شرک توسط اکثریت منبریان و مداحان و سایر دین شناسان مذهب ، کالای رایج سود آور کاسبی همه به اسم دین و مذهب شده است .
  هزار افسوس که رواج این کالای حرام آلوده به گناه کبیره نابخشودنی و گناه زا و گناه گستر رقیب سازی برای خداوند در ویژگیهای منحصر به او بر خلاف خواست خداوند و قرآن و برخلاف خواست پیامبر وامام متقیان علی و سایر ائمه ی اهل بیت پیامبر بر تمام مجالس دعا و عزا و شادی و سایر مراسم و مجالس ما شیعیان ، با قرآن ستیزی و خرد گریزی بر همه گفتنیها و سخنرانیها بی پروا و بی هراس از خشم غافل گیر کننده و خانمان بر افکن خداوند و با سکوت یا تشویق دین شناسان در همه جا بنام دین و مذهب غلبه دارد و فرا گیر شده است.

 • گناه کبیره ی نا بخشودنی که همه جا را در میان ما بنام دین و مذهب فرا گرفته است
  ---
  باید به خدا پناه برد که امروزها بلکه از دیر باز اصرار بر تشویق به شرک توسط اکثریت منبریان و مداحان و سایر دین شناسان مذهب ، کالای رایج سود آور کاسبی همه به اسم دین و مذهب شده است .
  هزار افسوس که رواج این کالای حرام آلوده به گناه کبیره نابخشودنی و گناه زا و گناه گستر رقیب سازی برای خداوند در ویژگیهای منحصر به او بر خلاف خواست خداوند و قرآن و برخلاف خواست پیامبر وامام متقیان علی و سایر ائمه ی اهل بیت پیامبر بر تمام مجالس دعا و عزا و شادی و سایر مراسم و مجالس ما شیعیان ، با قرآن ستیزی و خرد گریزی بر همه گفتنیها و سخنرانیها بی پروا و بی هراس از خشم غافل گیر کننده و خانمان بر افکن خداوند و با سکوت یا تشویق دین شناسان در همه جا بنام دین و مذهب غلبه دارد و فرا گیر شده است.